Hotline : +56 226344015 | +56 987007238

Enchufes IP67 Hembra Sobrepuesta

Enchufes IP67 Hembra Sobrepuesta

Estado: En stock

Hembra Sobrepuesta 2P+T 16A. 6H 220V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 16A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 16A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 2P+T 32A. 6H 220V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 32A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 32A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 63A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 63A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 125A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 125A. 6H 400V.

Compare
Categorías: , ,

Hembra Sobrepuesta 2P+T 16A. 6H 220V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 16A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 16A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 2P+T 32A. 6H 220V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 32A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 32A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 63A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 63A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+T 125A. 6H 400V.
Hembra Sobrepuesta 3P+N+T 125A. 6H 400V.